Խմբագրում և սրբագրում FinancialFootball.am-ի համար

FinancialFootball.am-ի հանձնարարությամբ Սիրվարդ Ամատունին հայերեն հոդվածներ է խմբագրել և սրբագրել այնպիսի խոշոր հաճախորդների համար, ինչպիսիք են VISA-ն և ՀՀ Կենտրոնական բանկը: